Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

4. vaja: Uvoz zapisov v tabelo knjige v podatkovni zbirki

Spoznali bomo
  • Kako v podatkovno zbirko MySQL uvozimo zapise v tabelo
  • Kako v podatkovno zbirko MySQL uvozimo tabelo

V podatkovno zbirko knjige z datoteko knjige-zapisi.sql uvozimo zapise v tabelo knjige.


Slika uvoženih zapisov tabele knjige v podatkovni zbirki knjige:

Slika 4.vaje: Knjigarna - zapisi v tabeli 'knjige'

Uvoz tabele knjige v podatkovno zbirko

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 04-uvoz-TB.php. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • prikaže pojavno okno z vprašanjem Ali želiš zares zamenjati/uvoziti tabelo knjige v podatkovno zbirko?; ob potrditvi uvozi datoteko knjige.sql s katero izbriše tabelo knjige, če ta obstaja in kreira tabelo knjige ter vstavi zapise
  • ob uspešnem uvozu tabele knjige izpiše na zaslon Uvoz tabele "knjige" v bazo "Knjige" je uspel! ob neuspešnem uvozu pa izpiše Uvoz tabele "knjige" v bazo "Knjige" ni uspel! in opis napake

Slika spletne strani 04-uvoz-TB.php: Knjige - Pojavno okno pred uvozom tabele v DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 4.vaje: Knjige - Pojavno okno pred uvozom tabele v DB

Slika spletne strani 04-uvoz-TB.php: Knjige - Uspešen uvoz tabele v DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 4.vaje: Knjige - Uspešen uvoz tabele v DB

Slika spletne strani 04-uvoz-TB.php: Knjige - Neuspešen uvoz tabele v DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 4.vaje: Knjige - Neuspešen uvoz tabele v DB