Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

5. vaja: Izpis vseh zapisov tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om izpišemo zapise iz tabele podatkovne zbirke

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 05-izpis-TB.php. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani 05-izpis-TB.php: Knjige - izpis zapisov iz tabele DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 5.vaje: Knjige - izpis zapisov iz tabele DB