Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

6. vaja: Vnos novega zapisa v tabelo knjige podatkovne zbirke knjige

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om vnesemo nov zapis v tabelo podatkovne zbirke

Sestavi spletni strani, ki ju prikazujeta spodnji sliki in ju poimenuj:

  • 06-vnos-obrazec.php
  • 06-vnos.php

Strani naj bosta izdelani v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • vstavi podatke obrazca v podatkovno zbirko ali izpiše napako, če vstavljanje ne uspe
  • izpiše sporočilo 1 vnos je bil dodan!
  • izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani 06-vnos-obrazec.php: Knjige - vnos novega zapisa v tabelo DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 6.vaje: Knjige - vnos novega zapisa v tabelo DB

Slika spletne strani 06-vnos.php: Knjige - po uspešnem vnosu novega zapisa v tabelo DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 6.vaje: Knjigarna - po uspešnem vnosu novega zapisa v tabelo DB