Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

7. vaja: Urejanje zapisa v tabeli knjige podatkovne zbirke knjige

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om uredimo zapis v tabeli podatkovne zbirke

Sestavi spletne strani, ki jih prikazujejo spodnje slike in jih poimenuj:

  • 07-uredi1-tabela.php
  • 07-uredi2.php
  • 07-uredi3-izpis.php

Strani naj bodo izdelane v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • v datoteki 07-uredi1-tabela.php izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige in kreira dodatni stolpec uredi, v katerem so povezave do datoteke 07-uredi2.php s filtrom ID v URL naslovu, ki je enak trenutnemu ID_knjige
  • v datoteki 07-uredi2.php izpiše v obrazcu podatke izbranega zapisa glede na filter ID iz URL naslova
  • v datoteki 07-uredi3-izpis.php vnese spremenjene podatke zapisa in izpiše besedilo Zapis z indeksom id = X je uspešno urejen! pri čemer je X število indeksa urejenega zapisa; izpiše tudi vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani 07-uredi1-tabela.php: Knjige - urejanje zapisov v tabeli DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 7.vaje: Knjige - urejanje zapisov v tabeli DB

Slika spletne strani 07-uredi1-tabela.php: Knjige - izbira zapisa za urejanje v tabeli DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 7.vaje: Knjige - izbira zapisa za urejanje v tabeli DB

Slika spletne strani 07-uredi2.php: Knjige - urejanje zapisa

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 7.vaje: Knjige - urejanje zapisa

Slika spletne strani 07-uredi3-izpis.php: Knjige - obvestilo o urejenem zapisu in izpis tabele

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 7.vaje: Knjige - obvestilo o urejenem zapisu in izpis tabele