Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

8. vaja: Brisanje zapisa v tabeli knjige podatkovne zbirke knjige

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om izbrišemo zapis v tabeli podatkovne zbirke

Sestavi spletni strani, ki jih prikazujejo spodnje slike in jih poimenuj:

  • 08-brisi1-tabela.php
  • 08-brisi2.php

Strani naj bosta izdelani v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • v datoteki 08-brisi1-tabela.php izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige in kreira dodatna stolpca uredi in briši, v katerih so povezave do datoteke 07-uredi2.php in 08-brisi2.php z filtrom ID v URL naslovu, ki naj bo enak trenutnemu ID_knjige
  • klik na povezavo briši prikaže opozorilno okno (JavaScript)
  • v datoteki 08-brisi2.php izbriše izbran zapis in izpiše besedilo Zapis z indeksom ID=X je izbrisan! pri čemer je X število indeksa izbrisanega zapisa; izpiše tudi vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani 08-brisi1-tabela.php: Knjige - Brisanje zapisa v tabeli knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 8.vaje: Knjige - Brisanje zapisa v tabeli 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 08-brisi1-tabela.php: Knjige - Brisanje izbranega zapisa v tabeli knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 8.vaje: Knjige - Brisanje izbranega zapisa v tabeli

Slika spletne strani 08-brisi1-tabela.php: Knjige - Opozorilno okno pred brisanjem zapisa, ki ga sproži JavaScript

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 8.vaje: Knjige - Opozorilno okno pred brisanjem zapisa, ki ga sproži JavaScript

Slika spletne strani 08-brisi2.php: Knjige - Po uspešnem brisanju zapisa v tabeli

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 8.vaje: Knjige - Po uspešnem brisanju zapisa v tabeli