Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

9. vaja: Filtriranje zapisa v tabeli knjige podatkovne zbirke knjige

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om filtriramo zapise v tabeli podatkovne zbirke

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujejo spodnje slike in jo poimenuj:

  • 09-filter.php

Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • dinamično kreira spustni seznam obrazca iz polja Leto tabele knjige podatkovne zbirke knjige, pri čemer naj se leto prikaže samo enkrat
  • v datoteki 09-filter.php izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige
  • klik na gumb Filtriraj zapise filtrira zapise polja Leto v tabeli knjige podatkovne zbirke knjige glede na izbrano leto v spustnem seznamu

Slika spletne strani 09-filter.php: Knjige - Dinamično kreiran spustni seznam in vsi zapisi tabele knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 9.vaje: Knjige - Dinamično kreiran spustni seznam in vsi zapisi tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 09-filter.php: Knjige - Izbrano leto v spustnem seznamu

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 9.vaje: Knjige - Izbrano leto v spustnem seznamu

Slika spletne strani 09-filter.php: Knjige - Dinamično kreiran spustni seznam in filtrirani zapisi tabele knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 9.vaje: Knjige - Dinamično kreiran spustni seznam in filtrirani zapisi tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'