Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

10. vaja: Razvrščanje zapisov tabele

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om razvrstimo zapise v tabeli podatkovne zbirke

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnji sliki in jo poimenuj:

  • 10-sort.php

Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige
  • klik na simbol ob imenu polja razvrsti vse zapise tabele padajoče ali naraščajoče glede na izbrano polje; razvrščeno polje ima krepko pisavo

Slika spletne strani 10-sort.php: Knjigarna - Razvrščanje zapisov iz tabele knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 10.vaje: Knjigarna - Razvrščanje zapisov iz tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 10-sort.php: Knjigarna - Padajoče razvrščeni zapisi polja Naslov tabele knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 10.vaje: Knjigarna - Padajoče razvrščeni zapisi polja 'Naslov' tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'