Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

11. vaja: Omejen izpis zapisov tabele

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om omejeno izpišemo zapise tabele podatkovne zbirke

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj:

  • 11-omejen-izpis.php

Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • izpiše vrednost ID zadnjega zapisa v tabeli
  • prebere vrednosti vnosov polj Število zapisov in Začetek
  • izpiše toliko zapisov tabele knjige, kot je vrednost Število zapisov, ID prvega izpisanega zapisa je enak vrednosti Začetek;
    Opomba: če je vrednost Začetek večja od vrednosti razlike ID - Zapisi (ID je indeks zadnjega zapisa v tabeli, Zapisi je število vseh zapisov v tabeli), se izpišejo vsi zapisi

Slika spletne strani 11-omejen-izpis.php: Knjigarna - Vnos vrednosti omejitve izpisa zapisov iz tabele knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 11.vaje: Knjigarna - Vnos vrednosti omejitve izpisa zapisov iz tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 11-omejen-izpis.php: Knjigarna - Omejen izpis zapisov iz tabele knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 11.vaje: Knjigarna - Omejen izpis zapisov iz tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 11-omejen-izpis.php: Knjigarna - Vnos vrednosti omejitve izpisa zapisov iz tabele knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 11.vaje: Knjigarna - Vnos vrednosti omejitve izpisa zapisov iz tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 11-omejen-izpis.php: Knjigarna - Izpis vseh zapisov iz tabele knjige podatkovne zbirke knjige (omejitve izpisa niso v zahtevanih mejah)

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 11.vaje: Knjigarna - Izpis vseh zapisov iz tabele 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige' (omejitve izpisa niso v zahtevanih mejah)