Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

12. vaja: Vstavljanje zapisa in zadnji ID

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om pridobimo vrednost ID-ja zadnjega vnesenega zapisa

Sestavi spletni strani, ki jih prikazujeta spodnji sliki in ju poimenuj:

  • 12-lastID-obrazec.php
  • 12-lastID.php

Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • vstavi podatke obrazca v podatkovno zbirko ali izpiše napako, če vstavljanje ne uspe
  • izpiše sporočilo 1 vnos je bil dodan!
  • izpiše sporočilo Indeks zadnjega vstavljenega zapisa je: in ID število zadnjega zapisa
  • izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani 12-lastID-obrazec.php: Knjigarna - Obrazec za vnos novega zapisa v tabelo knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 12.vaje: Knjigarna - Obrazec za vnos novega zapisa v tabelo 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 12-lastID.php: Knjigarna - Izpis sporočila, zadnjega ID-ja in tabele vseh zapisov

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 12.vaje: Knjigarna - Izpis sporočila, zadnjega ID-ja in tabele vseh zapisov