Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

13. vaja: Množično vstavljanje zapisov

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om naenkrat vnesemo več novih zapisov v tabelo podatkovne zbirke

Sestavi spletni strani, ki jih prikazujeta spodnji sliki in jih poimenuj:

  • 13-multivnos-obrazec.php
  • 13-multivnos.php

Strani naj bosta izdelani v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • vstavi podatke obrazca v podatkovno zbirko ali izpiše napako, če vstavljanje ne uspe
  • izpiše sporočilo 3 zapisi so bili dodani v tabelo podatkovne zbirke in izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani 13-multivnos-obrazec.php: Knjigarna - Obrazec za vnos novih zapisov v tabelo knjige podatkovne zbirke knjige

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 13.vaje: Knjigarna - Obrazec za vnos novih zapisov v tabelo 'knjige' podatkovne zbirke 'knjige'

Slika spletne strani 13-multivnos.php: Knjigarna - Izpis sporočila in tabele vseh zapisov

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 13.vaje: Knjigarna - Izpis sporočila in tabele vseh zapisov