Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

16. vaja: Administrativna stran

Spoznali bomo
 • Kako s PHP-jem in MySQL-om izdelamo administrativno zaščiteno spletno stran

Iz spletne strani 8vaja-MySQL-priimek-ime.php sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj::

 • 16vaja-admin-MySQL-priimek-ime.php

Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Povezave na strani naj kažejo na datoteke:

 • >>> dodaj nov zapis 17vaja-vnos-obr-MySQL-priimek-ime.php
 • >>> dodaj nov zapis in izpiši zadnji ID 17vaja-zadnjiID-obr-MySQL-priimek-ime.php
 • >>> dodaj več novih zapiov 17vaja-multivnos-obr-MySQL-priimek-ime.php
 • >>> ODJAVA 18vaja-odjava-MySQL-priimek-ime.php
Koda PHP in MySQL
 • vključi zunanjo datoteko 15vaja-session-MySQL-priimek-ime.php, ki zaščiti spletno stran in dovoli dostop le prijavljenim uporabnikom
 • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
 • izpiše vse zapise tabele knjige iz podatkovne zbirke knjige s stolpcema uredi in briši, ki kažeta na povezavi do datotek 7vaja-uredi-MySQL-priimek-ime.php in 8vaja-brisi-MySQL-priimek-ime.php. Povezavi imata v URL naslovu tudi filter ID, ki je enak trenutnemu ID_knjige:
  • uredi 16vaja-uredi-MySQL-priimek-ime.php?id=x (x - izbrani ID)
  • briši 16vaja-brisi-MySQL-priimek-ime.php?id=x (x - izbrani ID)

Slika spletne strani 16vaja-admin-MySQL-priimek-ime.php: Knjigarna - Administrativna stran

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 16.vaje: Knjigarna - Administrativna stran