Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Kreiranje podatkovne zbirke

Da lahko kreiramo ali brišemo podatkovno zbirko, potrebujemo na strežniku MySQL posebne pravice.

V MySQL podatkovno zbirko ustvarimo s stavkom CREATE DATABASE. Spodnji primer ustvari podatkovno zbirko z imenom dbIme:


<?php
  // Kreiranje podatkovne zbirke
  $sql = "CREATE DATABASE dbIme";
?>

V primeru, da potakovna zbirka z imenom dbIme že obstaja, PHP vrne napako. Zato pred kreiranjem nove podatkovne zbirke preverimo, če ta že obstaja:


<?php
  // Kreiranje podatkovne zbirke, če ta ne obstaja
  $sql = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbIme";
?>

Pri kreiranju nove podatkovne zbirke moramo navesti le prve tri argumente funkcije mysqli_connect: ime strežnika, uporabniško ime in geslo. Po izvedbi MySQL stavka CREATE DATABASE preverimo, če je bila podatkovna zbirka uspešno kreirana:


<?php
  // Podatki: ime strežnika, uporabniško ime, geslo
  define("DB_SERVER","localhost");
  define("DB_USER", "uporabnik");
  define("DB_PASS", "skritoGeslo");

  // Kreiranje povezave
  $connection = mysqli_connect(DB_SRVER, DB_USER, DB_PASS);

  //Preverjanje povezave
  if(mysqli_connect_errno()) {
   die("Povezava s podatkovno zbirko ni vzpostavljena: " .
     mysqli_connect_error() .
     " (" . mysqli_connect_errno() . ")"
   );
  }

  // Kreiranje podatkovne zbirke, če ta ne obstaja
  $sql = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbIme";
  
  // Preverjanje, če je bila podatkovna zbirka kreirana
  if (mysqli_query($connection, $sql)) {
   echo "Podatkovna zbirka je bila uspešno kreirana!";
  } else {
   echo "Napaka pri kreiranju podatkovne zbirke: " . mysqli_error($connection);
  }  

  // Zapiranje povezave do podatkovne zbirke
  mysqli_close($connection);
?>