Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Kreiranje tabel podatkovne zbirke