Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Vstavljanje podatkov v podatkovno zbirko - INSERT