Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Urejanje podatkov v podatkovni zbirki - UPDATE