Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Brisanje podatkov v podatkovni zbirki - DELETE