Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Kaj je PHP?

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je razširjen odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za razvoj dinamičnih spletnih vsebin.

Logotip PHP

Logotip PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)

PHP je strežniški programski jezik, kar pomeni, da teče na strežniku, za njegovo delovanje pa potrebujemo spletni strežnik.

PHP interpreter

Prikaz obdelave PHP na spletnem strežniku

PHP spada v skupino interpreterskih programskih jezikov, kar pomeni, da se na začetku ne prevede celotna izvorna koda, ampak se sproti interpretira. Spletni strežnik ima to funkcijo, da interpretirano izvorno kodo pošlje brskalniku v obliki HTML kode. Tako uporabnik ne more videti izvorne kode.

Zgodovina PHP

PHP je leta 1995 razvil danski programer Rasmus Lerdorf in ga ponudil vsem v uporabo kot odprto kodo. PHP je bil v začetku zamišljen le kot skupek makrov za vzdrževanje domačih spletnih strani in od tod izhaja tudi prvotno ime Personal Home Page Tools. Od takrat je PHP postal jezik s številnimi možnostmi in z njim je mogoče upravljati velika spletna okolja, ki jih poganjajo zbirke podatkov, zato se je pojavila potreba po spremembi imena v PHP: Hypertext Preprocessor.

Leta 1997 je izšla druga različica, leta 1998 tretja, leta 2000 četrta in leta 2004 peta z novim pogonom Zend 2. V PHP 5 mu je bila dodana podpora za predmetno usmerjeno programiranje.