Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Minimalni nivo

 1. Kam in kako vstavimo PHP kodo v HTML dokument?
 2. Kako se v brskalniku med izvorno kodo prikaže PHP?
 3. Ali v HTML dokument lahko vključimo več blokov kode PHP?
 4. Zapiši primer, kjer boš v HTML dokument vstavil PHP kodo, ki izpiše besedilo "Danes je lep dan!"!
 5. Kako v PHP definiramo spremenljivke?
 6. Katere podatkovne tipe lahko shranimo v PHP spremenljivke?
 7. Ali moramo v PHP vnaprej definirati podatkovni tip spremenljivke?
 8. Kako v PHP definiramo konstanto?
 9. Zapiši primer, kjer boš v PHP definiral 3 spremenljivke in njihove vrednosti izpisal na zaslon!
 10. Zapiši primer, kjer boš v PHP definiral konstanto!
 11. Katere načine izpisa na zaslon omogoča PHP?
 12. Zapiši primer, kjer boš v PHP izpisal na zaslon besedilo "Datoteka "text.doc" na pogonu c:/datoteke/ je skrita."!
 13. Zapiši primer, kjer boš v PHP na zaslon izpisal besedilo "Miha je velik 199 cm.", pri čemer je številčna vrednost višine shranjena v spremenljivki "velikost"!
 14. Katere skalarne podatkovne tipe uporabljamo v PHP?
 15. Katere sestavljene podatkovne tipe uporabljamo v PHP?
 16. Zapiši primer, kjer boš v PHP definiral tri skalarne podatkovne tipe!
 17. Na kaj moramo paziti pri izpisovanju nizov v PHP, ki vsebujejo enojne ali dvojne narekovaje?
 18. Kakšen pomen imajo v PHP posebna zaporedja znakov \n, \r, \t, \", \$?
 19. "Zapiši primer, kjer boš v PHP izpisal naslednji niz: 100€ = 113$ \\tečaj\\1€\1,13$"
 20. Katere operatorje uporabljamo v PHP?
 21. Naštej aritmetične operatorje, ki jih uporabljamo v PHP!
 22. S katerim operatorjem v PHP povežemo več nizov in številčnih spremenljivk pri izpisu na zaslon?
 23. Katere primerjalne operatorje uporabljamo v PHP?
 24. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil vsaj 3 različne operatorje!
 25. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil primerjalni operator!
 26. Kako v PHP kodo vstavimo enovrstični komentar?
 27. Kako v PHP kodo vstavimo večvrstični komentar?
 28. Zapiši primer, kjer boš v PHP kodo vstavil enovrstični komentar?
 29. Zapiši primer, kjer boš v PHP kodo vstavil več vrstični komentar?
 30. Kakšne pogojne stavke pozanamo v PHP?
 31. Kako v PHP sintaktično zapišemo pogojni stavek if ?
 32. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil pogojni stavek if!
 33. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil 3-krat gnezden pogojni stavek if!
 34. Kako v PHP sintaktično zapišemo pogojni stavek if...else?
 35. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil pogojni stavek if...else!
 36. Kako v PHP sintaktično zapišemo pogojni stavek if...elseif...else?
 37. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil pogojni stavek if...elseif...else!
 38. Kako v PHP sintaktično zapišemo stavek switch?
 39. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil stavek switch!
 40. Kako v PHP sintaktično zapišemo zanko while?
 41. Pojasni v katerem primeru zanka while izvede gnezdene stavke in kdaj se izvajanje ustavi! Kaj se zgodi če izraz while že takoj na začetku vrne vrednost false?
 42. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil zanko while!
 43. Kako v PHP sintaktično zapišemo zanko do..while?
 44. Pojasni razliko med zankama while in do..while v PHP!
 45. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil zanko do..while!
 46. Kako v PHP sintaktično zapišemo zanko for?
 47. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil zanko for!
 48. Kako v PHP sintaktično zapišemo zanko foreach?
 49. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil zanko foreach!
 50. Katere vrste polj lahko uporabimo v PHP?
 51. Kako v PHP ustvarimo numerično polje?
 52. Kako v PHP dostopamo do podatkov v numeričnem polju?
 53. Zapiši primer, kjer boš v PHP kreiral numerično polje!
 54. Kako v PHP ustvarimo asociativno polje?
 55. Kako v PHP dostopamo do podatkov v asociativnem polju?
 56. Zapiši primer, kjer boš v PHP kreiral asociativno polje!
 57. Kako v PHP definiramo funkcijo brez argumentov?
 58. Zapiši primer, kjer boš v PHP definiral funkcijo brez argumentov!
 59. Kako v PHP definiramo funkcijo z argumenti?
 60. Zapiši primer, kjer boš v PHP definiral funkcijo z argumentom!
 61. Kako v PHP definiramo funkcijo, ki vrne rezultat?
 62. Zapiši primer, kjer boš v PHP definiral funkcijo, ki vrne razultat!