Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Srednji nivo

 1. Kako v PHP kodo vstavimo kodo iz zunanje datoteke?
 2. Kaj se zgodi v primeru, ko v kodo PHP želimo vstaviti kodo iz zunanje datoteke s funkcijo include(), pa zunanje datoteke ni?
 3. Zapiši primer, kjer boš v PHP kodo vstavil kodo iz zunanje datoteke!
 4. Kaj se zgodi v primeru, ko v kodo PHP želimo vstaviti kodo iz zunanje datoteke s funkcijo require(), pa zunanje datoteke ni?
 5. Kakšna je v PHP razlika med funkcijama include() in require() ?
 6. Zapiši primer, kjer boš v PHP kodo vstavil kodo iz zunanje datoteke s funkcijo require() !
 7. Zakaj v PHP uporabljamo metodo POST ?
 8. Kdaj v PHP uporabimo metodo GET ?
 9. Kakšna je v PHP razlika med metodama POST in GET ?
 10. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil metodo POST !
 11. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil metodo GET !
 12. Opiš kako s PHP preberemo in obdelamo vsebino obrazca!
 13. Zapiši primer, kjer boš iz obrazca z vnosnim tekstovnim poljem s PHP prebral, obdelal in izpisal vneseno vsebino obrazca!
 14. Kaj v PHP omogočaa funkcija time() ?
 15. Kaj v PHP omogočaa funkcija date() ?
 16. Zapiši primer, kjer boš v PHP izpisal tekoči datum z uporabo objekta Date!
 17. Zapiši primer, kjer boš v PHP izpisal tekočo letnico z uporabo objekta Date!
 18. Kaj je v PHP seja (angl. session)?
 19. Zakaj v PHP uporabljamo seje?
 20. Kako v PHP najavimo začetek seje?
 21. Kaj v PHP pomeni preddefinirana spremenljivka $_SESSION ?
 22. S katero funkcijo v PHP uničimo seje?
 23. Kaj je v PHP piškotek (angl. cookie)?
 24. Zakaj v PHP uporabljamo piškotke?
 25. Kako v PHP ustvarimo piškotek?
 26. Kaj v PHP pomeni preddefinirana spremenljivka $_COOKIE ?
 27. Kako v PHP uničimo piškotke?