Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje PHP

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v PHP:

  1. Kaj je PHP?

Minimalni nivo:

  1. Katere operatorje uporabljamo v PHP?
  2. Kakšne pogojne stavke pozanamo v PHP?

Srednji nivo:

  1. Kaj v PHP omogočaa funkcija date() ?

Višji nivo:

  1. S katero funkcijo v PHP beremo datoteko?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil metodo POST !