Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje PHP

Odgovori na izbrana vprašanja

Uvod v PHP:

  1. Kako se prevede PHP koda?

Minimalni nivo:

  1. Kakšen pomen imajo v PHP posebna zaporedja znakov \n, \r, \t, \", \$?
  2. Katere vrste polj lahko uporabimo v PHP?

Srednji nivo:

  1. Kakšna je v PHP razlika med funkcijama include() in require() ?

Višji nivo:

  1. S katero funkcijo v PHP odpremo datoteko?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil stavek switch!