Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje PHP

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v PHP:

  1. Kako namestimo PHP spletno stran na strežnik Apache?

Minimalni nivo:

  1. Kam in kako vstavimo PHP kodo v HTML dokument?
  2. Kako v PHP sintaktično zapišemo zanko do..while?

Srednji nivo:

  1. Kaj se zgodi v primeru, ko v kodo PHP želimo vstaviti kodo iz zunanje datoteke s funkcijo include(), pa zunanje datoteke ni?

Višji nivo:

  1. S katero funkcijo v PHP kreiramo datoteko?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v PHP uporabil zanko for!