Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje PHP

Odgovori na izbrana vprašanja

Uvod v PHP:

  1. Kako se prevede PHP koda?

Minimalni nivo:

  1. Kako v PHP definiramo funkcijo z argumenti?
  2. Kako v PHP dostopamo do podatkov v numeričnem polju?

Srednji nivo:

  1. Kaj je v PHP seja (angl. session)?

Višji nivo:

  1. Kako dostopamo do metode znotraj razreda?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš definiral metodo znotraj razreda!