Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje PHP

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v PHP:

  1. Kako namestimo PHP spletno stran na strežnik Apache?

Minimalni nivo:

  1. Kako v PHP definiramo funkcijo brez argumentov?
  2. Kako v PHP sintaktično zapišemo zanko while?

Srednji nivo:

  1. Kaj v PHP pomeni preddefinirana spremenljivka $_SESSION ?

Višji nivo:

  1. Kaj je v PHP metoda?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v PHP kreiral asociativno polje!