Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

8. vaja: Odločitve v PHP

Spoznali bomo
 • Kako v PHP-ju nakljčno generiramo število med mejama
 • Kako v PHP-ju pogojno izvedemo določeno kodo

Sestavi PHP spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika. Poimenuj jo 8vaja-PHP-priimek-ime.php, izdelana pa naj bo v HTML5 in s CSS.

V dokument vključi kodo PHP:

Koda PHP
 • naključno generira število točk, ki je v mejah od 0 do 100
 • izpiše oceno glede na število točk:
  • 90 točk ali več: odlično (5)
  • 78 točk ali več: prav dobro (4)
  • 65 točk ali več: dobro (3)
  • 50 točk ali več: zadostno (2)
  • manj kot 50 točk: nezadostno (1)

Če je točk 50 ali več se ocena izpiše v zeleni, sicer pa v rdeči barvi.


Slika spletne strani, ko se naloži v brskalniku in je število točk vsaj 50 ali več:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 8.vaje: Odločitve v PHP

Slika spletne strani, ko se naloži v brskalniku in je število točk manj kot 50:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 8.vaje: Odločitve v PHP - negativna ocena