Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

12. vaja: Temperature

Spoznali bomo
  • Kako v PHP-ju uporabimo matematične funkcije
  • PHP polja
  • Kako v PHP-ju uporabimo zanko foreach

Sestavi PHP spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika. Poimenuj jo 12vaja-PHP-priimek-ime.php, izdelana pa naj bo v HTML5 in s CSS.

V dokument vključi kodo PHP:

Koda PHP
  • kreira numerično polje (angl. Array) z vrednostmi posameznih temeratur za vse dneve meseca
  • izpiše temperature v HTML tabelo
  • prešteje in izpiše število zapisov v polju
  • izračuna in izpiše povprečno temperaturo meseca na 2 decimalki natačno
  • izpiše 3 minimalne in 3 maksimalne temperature meseca

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 12.vaje: Mesečne temperature