Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

14. vaja: Velika mesta

Spoznali bomo
  • Kako v PHP-ju kreiramo in izpišemo vrednosti polja
  • Kako v PHP-ju sortiramo vrednosti polja

Sestavi PHP spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika. Poimenuj jo 14vaja-PHP-priimek-ime.php, izdelana pa naj bo v HTML5 in s CSS.

V dokument vključi kodo PHP:

Koda PHP
  • kreira polje, v katerem bodo imena velikih mest
  • izpiše vrednosti polja ločeno z vejico
  • sortira vrednosti v polju po naraščajočem abcednem vrstnem redu
  • izpiše vrednosti polja v neurejen seznam v naraščajočem abecednem vrstnem redu
  • doda štiri nove vrednosti (mesta) v polje
  • izpiše vrednosti polja v neurejen seznam v padajočem abecednem vrstnem redu

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 14.vaje: Polja - Velika mesta