Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

17. vaja: Menjalni tečaji

Spoznali bomo
 • Kako v PHP uporabimo globalne spremenljivke
 • Kako v PHP prenesemo podatke z metodama POST in GET

Sestavi PHP spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika. Poimenuj jo 17vaja-PHP-priimek-ime.php, izdelana pa naj bo v HTML5 in s CSS.

V dokument vključi kodo PHP:

Koda PHP
 • iz asociativnega polja v tabelo izpiše polja za izbiranje valut s slikami zastav
 • prebere vrednost vnesenega zneska v besedilnem polju in jo shrani v spremenljivko (globalne spremenljivke)
 • s klikom na gumb Izračunaj:
  • preračuna vrednost glede na izbrani valuti v stolpcih
  • v tabeli poleg vnosnega polja izpiše zastavo in valuto glede na izbrano valuto v stolpcu Preračunaj iz:
  • izpiše preračunano vrednost zneska, valuto in zastavo glede na izbrano valuto v stolpcu Preračunaj v:
  • izpiše menjalni tečaj glede na izbrani valuti

Preveri pravilnost preračunanih valut!


Dodatne možnosti vaje:

 • izvedi zajem dnevnih tečajev iz XML datoteke Banke Slovenije
 • v stolpcu Preračunaj v: zamenjaj polja za izbiranje s polji za označevanje in omogoči skupinsko označevanje
 • izvedi skupinski preračun in izpis izbranih valut v stolpcu Preračunaj v:

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 17.vaje: Menjalni tečaji

Slika spletne strani po preračunu valut:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 17.vaje: Menjalni tečaji - preračun

Slika spletne strani po preračunu valut:

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 17.vaje: Menjalni tečaji - preračun

Povezava do spletne strani.