Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

21. vaja: Seje

Spoznali bomo
  • Kako kreiramo seje
  • Kako beremo podatke seje
  • Kako uničimo seje

Sestavi spletne strani, ki jih prikazujejo spodnje slike in jih poimenuj:

  • 21vaja-PHP-priimek-ime.php
  • 21-1vaja-PHP-priimek-ime.php
  • 21-2vaja-PHP-priimek-ime.php
  • 21-3vaja-PHP-priimek-ime.php
  • 21-4vaja-PHP-priimek-ime.php

Strani naj bodo izdelane v HTML5 in s CSS.

V dokument vključi kodo PHP:

Koda PHP
  • poslane podatke obrazcev posameznih strani shrani v globalne spremenljivke seje
  • na zadnji strani izpiše vrednosti globalnih spremenljivk seje

Slika spletne strani: Prijava

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 21.vaje: Seje - Prijava

Slika spletne strani: Vpis naslova za dostavo

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 21.vaje: Seje - Naslov za dostavo

Slika spletne strani: Izbira načina plačila

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 21.vaje: Seje - Način plačila

Slika spletne strani: Dostava

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 21.vaje: Seje - Dostava

Slika spletne strani: Povzetek naročila

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 21.vaje: Seje - Povzetek naročila