Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Pogojni stavek IF

Stavek if omogoča pogojno izvedbo določene kode. Struktura je zelo podobna programskemu jeziku C. Če izraz vrne vrednost true, potem se koda izvede, v nasprotnem primeru ne.

Sintaktično stavek if zapišemo:

if (pogoj) {
   koda, ki se izvede, če ima pogoj vrednost true;
}

Stavki if se lahko neomejeno gnezdijo v druge stavke if, kar omogoča popolno kontrolo nad pogojnim izvajanjem različnih delov našega programa.

Uporaba pogojnega stavka If:

<?php
   $my_name = "Jaka";
	
   if ( $my_name == "Jaka" ) {
      echo "Tvoje ime je Jaka!<br />";
   }
	
   echo "Dobrodošel na spletni strani!";
?>
Tvoje ime je Jaka!
Dobrodošel na spletni strani!