Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Vključevanje zunanjih datotek v PHP z ukazom INCLUDE

PHP ima dva ukaza, ki se lahko uporabita za vstavljanje kode iz zunanje datoteke:

  • include()
  • include_once()

Najbolj pogosto se uporablja funkcija include().

Funkcija include_once()zagotavlja, da zunanja datoteka ne ponastavi nobenih spremenljivk, ki jim je bila pripisana nova vrednost kje drugje. Ker navadno v skripti zunanjo datoteko vključujemo le enkrat, se ta ukaz redko uporablja.

Vseeno je, kaj uporabimo za datotečno končnico za vključene datoteke. Splošni dogovor pa je, da se pri vključenih datotekah priporoča uporaba .inc.php dvojne končnice za PHP vključitve.

Vedno moramo preveriti, če datoteka obstaja in je berljiva, preden jo poskušamo vključiti. Preveriti moramo tudi obstoj spremenljivk ali funkcij določenih v zunanjih datotekah, preden jih poskušamo uporabiti.

Primer menija, kot zunanje datoteke:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>PHP: Include</title>
</head>

<body>
<a href="php.html">PHP Domov</a> | 
<a href="zgledi-01-sintaksa.php">PHP Zgledi</a> | 
<a href="primeri-01-random.php">PHP Primeri</a>

Koda strani, kjer meni vključimo kot zunanjo datoteko:

<?php include("meni.inc.php"); ?>
<p>To je spletna stran, ki ima meni vstavljen,
   kot zunanjo datoteko z ukazom <i>include</i>!</p>
</body>
</html>
PHP Domov | PHP Zgledi | PHP Primeri

To je spletna stran, ki ima meni vstavljen, kot zunanjo datoteko z ukazom include!

Koda HTML, ki jo uporabnik vidi v brskalniku:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>PHP: Include</title>
</head>

<body>
<a href="php.html">PHP Domov</a> | 
<a href="zgledi-01-sintaksa.php">PHP Zgledi</a> | 
<a href="primeri-01-random.php">PHP Primeri</a>
<p>To je spletna stran, ki ima meni vstavljen,
   kot zunanjo datoteko z ukazom <i>include</i>!</p>
</body>
</html>

V primeru, da zunanje datoteke ni, se izpiše na mestu, kamor želimo vstaviti datoteko obvestilo o napaki, preostala vsebina pa se prevede in stran se prikaže v brskalniku:To je spletna stran, ki ima meni vstavljen, kot zunanjo datoteko z ukazom include!