Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

POST in GET

Metoda POST

POST metoda se uporablja, kadar želimo podatke, ki jih imamo v obrazcu obdelati, pri čemer obdelava pomeni, da jih želimo shraniti v podatkovno zbirko, izpisati na zaslon ipd.

Primer metode POST

  • koda HTML:
<form action="obdelaj.php" method="post">
<select name="izdelek">
...
<input name="vsebina" type="text" />

Ta HTML koda poskrbi, da bodo podatki iz obrazca obdelani z datoteko obdelaj.php z metodo POST. Pri tem bo PHP vse vrednosti postavil v asociativno polje z imenom $_POST. Paziti moramo, da poimenujemo vse elemente obrazca in da se imena ne podvajajo.

  • koda PHP:
$vsebina = $_POST['vsebina'];
$izdelek = $_POST['izdelek'];

Imena elementov obrazca bodo uporabljeni kot ključi za klic vrednosti iz asociativnega polja.

Metoda GET

Metoda GET pa je veliko bolj povezana z URL-naslovom. Le-ta je lahko sestavljen iz imena datoteke kot npr. preveri.php in iz atributov, ki sledijo vprašaju ?. Primer:

preveri.php?id=15&title=1

Z metodo GET dobimo podatke iz URL-naslova.

Primer metode GET

  • koda HTML:
<form action="obdelaj.php" method="get">
<select name="izdelek">
...
<input name="vsebina" type="text" />

Metoda GET se od metode POST razlikuje po tem, da pridobljene vrednosti iz obrazca pripne URL naslovu. Tako po pošiljanju obrazca in obdelavi datoteke obdelaj.php dobimo URL naslov:

ime_datoteke.php?izdelek=###&vsebina=###

Pri tem znak ? brskalniku pove da so vrednosti za njim spremenljivke. Prenesene vrednosti so tako vidne vsem uporabnikom, zato z metodo GET ne pošiljamo gesel ali drugih občutljivih vrednosti.

  • koda PHP:
$vsebina = $_GET['vsebina'];
$izdelek = $_GET['izdelek'];

Tudi pri metodi GET uporabimo imena elementov obrazca kot ključe za klic vrednosti.