Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Obrazci v PHP

Vsaka naprednejša spletna stran vsebuje obrazce. Le-ti so lahko enostavnejši od obrazcev za kontakt ali prijavo do kompleksnejših z veliko polji in tipi. Pisanje obrazcev je eno izmed zahtevnejših in zamudnejših opravil pri programiranju, saj je potrebno napisati HTML obrazec, implementirati validacijska pravila (npr. ali smo vnesli vse podatke, vpisali pravilen elektronski naslov …), jih »sprocesirati« (izpisati na zaslon, v podatkovno bazo …), prikazati napake, zapolniti polja obrazca v primeru napak ipd.

Kreiranje HTML obrazca:

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Obrazec</title>
</head>

<body>
<h1>Obrazec za naročanje slikarskega pribora:</h1>
<form action="obdelaj.php" method="post"> 
  <select name="izbor"> 
   <option>Platno</option>
   <option>Čopič</option>
   <option>Radirka</option>
  </select>
  Količina: <input name="kolicina" type="text" /> 
  <input type="Submit" value="Pošlji" />
</form>
</body>
</html>

Obrazec za naročanje slikarskega pribora:


Količina:

Koda PHP, ki prebere podatke iz obrazca, jih obdela in izpiše:

<?php
  $kolicina = $_POST['kolicina'];
  $izbor = $_POST['izbor'];

  echo "Naročili ste: ". $kolicina . " × " . $izbor . ".<br />";
  echo "Zahvaljujemo se vam za naročilo!";
?>

Obrazec za naročanje slikarskega pribora:


Količina: