Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Dedovanje v PHP

Dedovanje omogoča izpeljevanje razredov iz obstoječih rezredov. Nov razred deduje vse obstoječe metode in lastnosti. V PHP za dedovanje uporabimo rezervirano besedo extends.


<?php
  class Avto {
   protected $model; // zaščiteno!
   function setModel($model) { $this->model = $model; }
   function getModel() { return $this->model; }
  };
  
  class Tip extends Avto {
   public $proizvajalec; // ker je lastnost public, lahko do nje dostopamo kjerkoli!
   function izpis() { echo $this->proizvajalec . " " . $this->model . "<br />"; }
  };
  
  $a4quattro = new Tip();
  $a4quattro->setModel("A4 Quattro");
  $a4quattro->proizvajalec = "Audi";
  $golf = new Tip();
  $golf->setModel("Golf");
  $golf->proizvajalec = "VW";
  
  $a4quattro->izpis();
  $golf->izpis();
?>
Audi A4 Quattro
VW Golf

V novih razredih se kontruktor in destruktor dedovanih razredov NE kliče samodejno, treba jih je poklicati ročno z parent::__construct() oz. parent::__destruct().

<?php
  class Avto {
   private $model; // privatno!
   function __construct($model) { $this->model = $model; } //konstruktor
   function setModel($model) { $this->model = $model; }
   function getModel() { return $this->model; }
  };
 
  class Tip extends Avto {
   public $proizvajelc; // ker je lastnost public, lahko do nje dostopamo kjerkoli!
   function __construct($model,$proizvajalec) {
     parent::__construct($model);
     $this->proizvajalec = $proizvajalec;
   }
   function izpis() { echo $this->proizvajalec . " " . $this->getModel() . "<br />"; }
  };
 
  $a4quattro = new Tip('A4 Quattro', 'Audi');
  $golf = new Tip('Golf', 'VW');
 
  $a4quattro->izpis();
  $golf->izpis();
?>
A4 Quattro
Golf