Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Vprašanja

 1. Kaj je svtovni splet?
 2. Kaj je spletna stran?
 3. Kaj je spletišče?
 4. Kaj je naloga spletnega strežnika?
 5. Kaj je brskalnik?
 6. Na katerih standardih sloni delovanje svetovnega spleta?
 7. Katere vrste spletnih strani ločimo glede na tehnologijo, ki jo uporabimo pri sestavljanju spletnih strani?
 8. Kaj je svetovni splet?
 9. Kaj je brskalnik?
 10. Katere brskalnike poznamo?
 11. Kaj je spletna stran?
 12. Kaj je spletišče?
 13. Kaj opiše spletni naslov URL?
 14. Kaj je spletni strežnik?
 15. Kaj je domena?
 16. Kaj je HTML?
 17. Kaj je XML?
 18. Kaj je CSS?
 19. Kaj je HTTP?
 20. Opiši postopek komunikacije med odjemalcem in strežnikom po protokolu HTTP!
 21. Katere metode uporablja HTTP protokol?
 22. Katere statuse pozna protokol HTTP?
 23. Kaj je HTTPS?
 24. Opiši razliko med HTTP in HTTPS?
 25. Kaj je DNS?
 26. Kaj je DNS strežnik?
 27. Opiši način delovanja DNS!
 28. Kaj je FTP?
 29. Kaj je SMTP?
 30. Kaj je MIME?
 31. Kaj je POP3?
 32. Kaj je IMAP?
 33. Kakšna je razlika med protokoloma POP3 in IMAP?
 34. Kaj je primarna funkcija spletnega strežnika?
 35. Kateri spletni strežniki se danes največ uporabljajo?
 36. Kaj je Apache?
 37. Opiši postopek namestitve lokalnega spletnega strežnika Apache!
 38. Na katerih operacijskih sistemih lahko teče Apache?
 39. Kaj je Nginx?
 40. Na katerih operacijskih sistemih lahko teče Nginx?
 41. Kaj je IIS?
 42. Na katerih operacijskih sistemih lahko teče IIS?
 43. Katere vrste spletnih strani poznamo glede na vrsto uporabljene tehnologije pri izdelavi in glede na način delovanja?
 44. Opiši princip delovanja statičnih spletnih strani!
 45. Katere tehnologije potrebujemo za sestavo statične spletne strani?
 46. Čemu je namenjen XML?
 47. Opiši postopek strežbe statičnih spletnih strani!
 48. V čem se razlikujejo aktivne spletne strani od statičnih spletnih strani?
 49. Kaj omogočajo aktivne spletne strani?
 50. Opiši postopek strežbe aktivnih spletnih strani!
 51. Kaj so dinamične spletne strani?
 52. Katere tehnologije uporabljamo za izdelavo dinamičnih spletnih strani?
 53. Opiši postopek strežbe dinamičnih spletnih strani!
 54. Kaj so spletne aplikacije?
 55. Naštej vsaj pet primerov spletnih aplikacij!
 56. Na katere elemente moramo biti pozorni, če želimo izdelati dobro spletišče?
 57. Katere korake vsebuje proces izdelave spletišča?
 58. Kaj je potrebno storiti pri načrtovanju spletišča?
 59. Kaj je zemljevid spletišča?
 60. Kaj je osnutek postavitve spletnih strani in kako ga izdelamo?
 61. Na kakšne načine in s katerimi orodji lahko izdelamo spletišče?
 62. Kam shranjujemo datoteke spletišča pri izdelavi?
 63. Zakaj datoteke spletišča razporedimo v mape in podmape?
 64. Kakšne tipe postavitev spletnih strani uporabljamo pri izdelavi spletišč?
 65. Opiši statično postavitev spletne strani!
 66. Opiši fleksibilno postavitev spletne strani!
 67. Opiši odzivno postavitev spletne strani!
 68. Opiši postopek pri izgradnji spletnih strani z odzivno postavitvijo strani!
 69. Kaj je Bootstrap?
 70. Kaj je ikona spletišča (angl. Favicon)?
 71. Kaj je Lorem Ipsum?
 72. Kako v spletno stran vstavimo ikono s spletnega mesta Font Awesome?
 73. Kaj moramo preveriti v spletišču pred javno objavo na spletnem strežniku?
 74. Kako preverimo HTML kodo pred javno objavo na spletnem strežniku?
 75. Kako preverimo CSS kodo pred javno objavo na spletnem strežniku?
 76. Kaj je optimizacija SEO?
 77. Katere dejavnike upoštevamo pri SEO otimizaciji spletnih strani?
 78. Kako na spletni strani določimo ključne besede?
 79. Kakšen pomen imajo ključne besede pri spletni optimizaciji SEO?
 80. Kakšen pomen ima naslov spletne strani pri spletni optimizaciji SEO?
 81. Kaj je domena?
 82. Katerim pogojem mora ustrezati domena?
 83. Kako delimo vrhnje domene?
 84. Naštej nekaj primerov generičnih domen?
 85. Naštej nekaj primerov nacionalnih domen?
 86. Kako izberemo ime domene?
 87. Kaj je registracija domene?
 88. Kaj je spletno gostovanje?
 89. Kako prenesemo spletišče na spletni strežnik?