Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje

Datum in čas:

Odgovori na izbrana vprašanja:

  1. Katere vrste spletnih strani ločimo glede na tehnologijo, ki jo uporabimo pri sestavljanju spletnih strani?
  2. Opiši postopek komunikacije med odjemalcem in strežnikom po protokolu HTTP!
  3. Kaj je svetovni splet?
  4. Kaj je Nginx?
  5. Na katerih operacijskih sistemih lahko teče Nginx?