Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje

Datum in čas:

Odgovori na izbrana vprašanja:

  1. Kaj je spletišče?
  2. Kaj je spletna stran?
  3. Na katerih operacijskih sistemih lahko teče IIS?
  4. Opiši postopek komunikacije med odjemalcem in strežnikom po protokolu HTTP!
  5. Kaj je spletišče?