Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje

Datum in čas:

Odgovori na izbrana vprašanja:

  1. Kaj je spletna stran?
  2. Na katerih standardih sloni delovanje svetovnega spleta?
  3. Kaj je IIS?
  4. Opiši razliko med HTTP in HTTPS?
  5. Kaj je DNS?