Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spletišče: spletne strani Dokumentacija

Sestavi spletne strani vzorčnega spletišča:

Navodila za izdelavo so podana v zgledih.

Spletišče Spletna stran dokumentacija1.html
Slika spletne strani spletišča dokumentacija1.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča dokumentacija1.html

Spletišče Spletna stran dokumentacija2.html
Slika spletne strani spletišča dokumentacija2.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča dokumentacija2.html

Spletišče Spletna stran dokumentacija3.html
Slika spletne strani spletišča dokumentacija3.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča dokumentacija3.html

Spletišče Spletna stran dokumentacija4.html
Slika spletne strani spletišča dokumentacija4.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča dokumentacija4.html