Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spletišče: spletna stran vodici.html

Sestavi spletno stran vzorčnega spletišča vodici.html. Navodila za izdelavo so podana v zgledih.

Spletišče Spletna stran vodici.html
Slika spletne strani spletišča vodici.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča vodici.html