Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spletišče: spletna stran kontakt.html

Sestavi spletno stran vzorčnega spletišča kontakt.html. Navodila za izdelavo so podana v zgledih.

Spletišče Spletna stran kontakt.html
Slika spletne strani spletišča kontakt.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča kontakt.html