Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spletišče: spletna stran blog.html

Sestavi spletno stran vzorčnega spletišča blog.html. Navodila za izdelavo so podana v zgledih.

Spletišče Spletna stran blog.html
Slika spletne strani spletišča blog.html

Slika spletne strani vzorčnega spletišča blog.html