Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

O gradivu

Spletno mesto nsa-splet.si je gradivo, ki je namenjeno poučevanju modulov Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij (NSA) v Srednjem strokovnem izobraževanju za poklic Tehnik računalništva in Razvoj spletnih aplikacij (RSA) v Poklicno tehniškem izobraževanju za poklic Tehnik računalništva.

V slovenskem prostoru je kar nekaj spletnih mest, ki opisujejo gradnjo spletnih strani in spletnih aplikacij, a večinoma ne sledijo novitetam in razvoju v spletu. Po letu 2012 je splet že v temeljih dobil toliko novosti, da je bilo potrebno ustvariti osveženo gradivo, ki pokriva tudi novosti HTML5 in nove module CSS3 ter spremembe v JavaScript-u in PHP-ju.

Gradivo vsebuje mnogo praktičnih vaj, ki jih dijaki izdelujejo samostojno. Z izdelovanjem vaj pridobijo potrebno znanje, zgledi in primeri, ki so vključeni v vsako poglavje, pa nudijo vir informacij. Ker imajo dijaki različno predznanje in različno hitro napredujejo, je vsebina razdeljena nivojsko in omogoča diferenciran pouk. Minimalne standarde pokrivajo vaje in zgledi minimalnega nivoja vsakega sklopa. Srednji nivo je namenjen večini dijakov, maksimalni nivo pa najuspešnejšim dijakom.

V gradivo je vključeno tudi preverjanje znanja. Vsako poglavje ima vprašanja za utrjevanje znanja. Vsa vprašanja posameznega sklopa so zbrana tudi v zavihku PREVERJANJE, kjer je tudi aplikacija, ki naključno generira vprašanja za ustno preverjanje znanja. Vsi sklopi vsebujejo tudi računalniške teste, ki pa niso javno dostopni.

Spletno mesto nsa-splet.si je namenjeno tudi spletnim uporabnikom, ki želijo spoznati kodo strukture in postavitve elementov spletne strani, oblikovati in pozicionirati elemente spletnih strani, izdelovati statične in dinamične spletne strani in kreirati spletne aplikacije ali sisteme za upravljanje vsebin.