Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

01: Vključitev CSS

Spoznali bomo
  • Kako v HTML dokument vstavimo prekrivne sloge:
    • z zunanjo slogovno datoteko
    • v glavo HTML dokumenta med oznaki <style>
    • med kodo HTML

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 1vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi:

  • kot zunanjo datoteko
  • v glavo spletne strani v oznako style
  • med kodo html v oznako pre

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 01: Vključitev slogovne predloge