Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

16: Float

Spoznali bomo
 • Kako s CSS pozicioniramo elemente plavajoče ob levi ali desni rob
 • Kako prekinemo plavajoče pozicioniranje elementov ob levem ali desnem robu

Izdelaj spletne strani, ki jih prikazujejo spodnje slike in jih poimenuj:

 • 16vaja-css-priimek-ime.html
 • 16vaja1-css-priimek-ime.html
 • 16vaja2-css-priimek-ime.html

Strani naj bodo izdelane v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Za predlogo uporabi 1. stran iz 15. vaje CSS: Pozicioniranje.

CSS kodo vstavi v glavo spletnih strani v oznako style.


1. stran - Float pozicioniranje

Oblikovne lastnosti 1. strani
 • z div elementi sestavi spodnjo stran
 • div-1a, div-1b in div-1c so znotraj div-1
 • div-1 ima nastavljeno statično pozicioniranje
 • div-1a ima nastavljeno pozicioniranje float left, širina je 300 pik
 • vključi generirano besedilo Lorem Ipsum
Slika spletne strani v brskalniku
Slika 16.vaje: Float pozicioniranje

2. stran - Float pozicioniranje: stolpci

Oblikovne lastnosti 2. strani
 • z div elementi sestavi spodnjo stran
 • div-1a, div-1b in div-1c so znotraj div-1
 • div-1 ima nastavljeno statično pozicioniranje
 • div-1a ima nastavljeno pozicioniranje float left, širina je 25 odstotkov
 • div-1b ima nastavljeno pozicioniranje float left, širina je 25 odstotkov
 • div-1c ima nastavljeno pozicioniranje float left, širina je 25 odstotkov
 • vključi generirano besedilo Lorem Ipsum
Slika spletne strani v brskalniku
Slika 16.vaje: Float pozicioniranje - stolpci

3. stran - Float pozicioniranje: stolpci in lastnost clear

Oblikovne lastnosti 3. strani
 • z div elementi sestavi spodnjo stran
 • div-1a, div-1b in div-1c so znotraj div-1
 • div-1 ima nastavljeno statično pozicioniranje
 • div-1a ima nastavljeno pozicioniranje float left, širina je 25 odstotkov
 • div-1b ima nastavljeno pozicioniranje float left, širina je 25 odstotkov
 • div-1c ima nastavljeno pozicioniranje float left, širina je 25 odstotkov
 • div-1d ima nastavljeno lastnost clear: both
 • vključi generirano besedilo Lorem Ipsum
Slika spletne strani v brskalniku
Slika 16.vaje: Float pozicioniranje - stolpci z lastnostjo clear