Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

07: Odmiki

Spoznali bomo
  • Zunanje in notranje odmike

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 7vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
  • pisava:
- pisava besedil: "Open Sans", sans-serif
  • glavni naslov:
- barva pisave: oranžnordeča
  • odstavki p:
- zunanji in notranji odmik: spodaj 0 pik
  • neurejen seznam:
- zunanji odmik: zgoraj 5 pik
- notranji odmik: zgoraj 0 pik
- notranji odmik 3 alineje: zgoraj 25 pik
  • okvir Zunanji odmik okvirja marginBox:
- barva pisave: #a06700
- zunanji odmiki: zgoraj in spodaj 20 pik, levo in desno 0 pik
- notranji odmiki: zgoraj 10 pik, desno 20 pik, spodaj 20 pik, levo 20 pik
- barva ozadja: #e90
  • okvir Obroba okvirja borderBox:
- zunanji odmiki: zgoraj 10 pik, desno 20 pik, spodaj 20 pik, levo 20 pik
- notranji odmiki: zgoraj 5 pik, desno 10 pik, spodaj 10 pik, levo 10 pik
- barva ozadja: #f4bb55
  • okvir Notranji odmik okvirja paddingBox:
- zunanji odmiki: zgoraj 5 pik, desno 10 pik, spodaj 10 pik, levo 10 pik
- notranji odmiki: zgoraj 10 pik, desno 20 pik, spodaj 20 pik, levo 20 pik
- barva ozadja: #f9ddaa
  • okvir Element okvirja elementBox:
- zunanji odmiki: 20 pik
- notranji odmiki: zgoraj 10 pik, desno 20 pik, spodaj 20 pik, levo 20 pik
- barva ozadja: #fff
  • besedi margin in padding:
- barva pisave: oranžnordeča
- pisava: "Courier New", monospace

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 07: Zunanji in notranji odmiki