Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

08: Aktivno besedilo

Spoznali bomo
 • Različna stanja hiperpovezav
 • Načine postavitve slike v ozadje spletne strani

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 8vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Za predlogo uporabi 5.vajo iz poglavja HTML: 05: Aktivno besedilo.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
 • ozadje:
- slika ozadja: slika ozadje.jpg
- poravnava slike v ozadju: zgoraj desno
- prikaz slike v ozadju: slika je prikazana samo enkrat
 • pisava:
- besedilo celotnega dokumenta: "Open Sans", sans-serif
 • glavni naslov:
- barva: #ff0000
 • podnaslov:
- spodnja obroba: debelina 1 pika, črtkana črta, barva #606060
- oblika pisave: male velike črke
 • hiperpovezava:
- besedilo: brez podčrtave
- zunanji odmik: levo 3 pike
- notranji odmik: levo 15 pik
 • hiperpovezava link:
- barva pisave: #008000
 • hiperpovezava hover:
- oblika besedila: podčrtano besedilo
- barva pisave: #ff6600
- ozadje: slika oznaka.png , poravnana levo in 8 pik od zgornjega roba, prikazana samo enkrat
 • hiperpovezava visited:
- barva pisave: #9a9a9a
 • hiperpovezava active:
- barva pisave: #ff6600
- oblika pisave: krepko
- oblika besedila: podčrtano besedilo
- ozadje: slika oznaka.png , poravnana levo in 8 pik od zgornjega roba, prikazana samo enkrat

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 08: Aktivno besedilo - povezave