Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

11: Tabele

Spoznali bomo
  • Oblikovanje HTML tabele s CSS

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 11vaja-css-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Za predlogo uporabi 9.vajo iz poglavja HTML: 09: Združevanje celic tabele.

CSS kodo vstavi v glavo spletne strani v oznako style.

Oblikovne lastnosti
  • tabela:
- obroba: debeline 1 piko, polna črta, barva #808080
- pisava: "Open Sans", sans-serif
- vrsta robov celic: sosednji celici imata skupen rob
  • naslovna vrstica tabele:
- pisava: "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif
- velikost pisave: 1,6 kratnik velikosti vrstice
- notranji odmiki: 10 pik
- barva ozadja: #f8d2a7
- barva pisave: #0474f9
  • celice tabele:
- notranji odmiki: 10 pik
- širina celic: 50 odstotkov
- vertikalna poravnava: zgoraj
- barva ozadja: #dee7f8
- barva pisave: #707070
  • dvojna obroba celice desno:
- obroba: debeline 10 pik, dvojna črta, barva #f8d2a7
  • črtkana obroba celice spodaj:
- obroba: debeline 1 piko, pikčasta črta, barva #999

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 11.vaje: Oblikovanje tabele