Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spletišče

Svetovni splet (angl. World Wide Web - WWW) je storitev interneta, s katero se danes najpogosteje srečujemo. Gradi ga porazdeljen hipertekstni sistem, ki deluje v medmrežju. Množiča dokumentov z multimedijskimi vsebinami (besedilo, slike, zvok, animacije, video) je med seboj povezana s hiperpovezavami (angl. hyperlink). Hipertekstne dokumente pregledujemo s programom imenovanim brskalnik, ki s spletnega strežnika dokument prenese in ga prikaže na zaslonu. Posamezni dokument imenujemo spletna stran (angl. Web page), smiselno povezana spletna mesta pa imenujemo spletišče (angl. Web site).

Svetovni splet (WWW) za delovanje potrebuje komunikacijske povezave, spletni strežnik, brskalnik na uporabnikovi napravi in protokol (zbirko dogovorov), ki se ga držita tako strežnik kot brskalnik.

Spletni strežnik vsebuje spletne strani oz. spletišča. Njegova naloga je sprejemati zahteve, ki jih pošiljajo brskalniki prek interneta. Brskalniki navadno od strežnika zahtevajo kako spletno stran in strežnik bodisi vrne zahtevano spletno stran ali pa odgovori, da ta ni na voljo.

Brskalnik je program, nameščen na uporabnikovem računalniku. Z njegovo pomočjo uporabnik pošilja strežnikom zahteve za določeno datoteko - spletno stran, sliko, spletni obrazec in podobno. Spletni strežnik, na katerem so datoteke shranjene, te pošlje brskalniku v obliki HTML, CSS, JavaScripta, PNG, JPG... Brskalnik ugotovi za kakšno vrsto datoteke gre in prikaže vsebino. Brskalnik izvede tudi dogodke, ki jih sproži uporabnik ali program (klik na povezavo, odpiranje novega okna...)

Delovanje svetovnega spleta

Delovanje spleta sloni na treh standardih:

  • URL (angl. Uniform Resource Locator) - enolični kazalec virov, ki določa za vsak dokument v spletu enolični naslov, na katerem ga lahko najdemo
  • HTTP (angl. Hyper-Text Transfer Protocol) - protokol za prenos hiperteksta, ki določa način, kako se sporazumevata spletni strežnik in brskalnik
  • HTML (angl. Hyper-Text Markup Language) - hipertekstovni označevalni jezik, ki določa skladnjo označevanja metabesedilnih elementov (naslovov, slik ipd., predvsem pa povezav na druge dokumente) v besedilu
Princip delovanja svetovnega spleta

Princip delovanja svetovnega spleta

Tim Berners-Lee zdaj predseduje neprofitni organizaciji World Wide Web Consortium, ki razvija in vzdržuje te in druge sorodne standarde, tako da lahko splet služi za učinkovito hranjenje in dostopanje do informacij.

Vrste spletnih strani

Glede na tehnologijo, ki jo uporabimo pri sestavljanju spletne strani, lahko ločimo:

  • statične spletne strani
  • aktivne spletne strani
  • dinamične spletne strani