Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spletni pojmi

Svetovni splet (WWW)

Je ena izmed najpomembnejših storitev interneta. Gre za množico dokumentov z multimedijskimi vsebinami, ki so med seboj povezani s hiperpovezavami.

Brskalnik

Je program, nameščen na uporabnikovem računalniku. Z njegovo pomočjo uporabnik pošilja strežnikom zahteve za določen objekt - spletno stran, sliko, obrazec ipd. Brskalnik omogoča brskanje po spletu in prikazovanje HTML dokumentov in večpredstavnih vsebin. Brskalnik HTML dokument prebere in ga prikaže kot grafični dokument, ki lahko vsebuje slike, video, zvok in hipertekstne povezave do drugih dokumentov.

Zgodovina brskalnikov

Prvi brskalnik WorldWideWeb je začel delovati leta 1991. Uvedba spletnega brskalnika NCSA Mosaic v letu 1993, ki je bil tudi eden izmed prvih grafičnih spletnih brskalnikov, je povzročila eksplozijo v spletni uporabi. Leta 1994 je podjetje Netscape izdelalo Netscape Navigator, ki je hitro postal najbolj priljubljen spletni brskalnik in ga je na njegovem vrhuncu uporabljalo približno 90 % vseh uporabnikov spleta.

Microsoft je na to odgovoril leta 1995 s svojim brskalnikom, ko so izdali Internet Explorer in tako se je začela prva vojna brskalnikov.

V letu 1996 se je razvila Opera in čeprav ni nikoli dosegla široke uporabe na računalnikih, ima dandanes znaten delež uporabe na hitro rastočem trgu mobilnih spletnih brskalnikov, saj je bila prednaložena že na več kot 40 milijonov mobilnih telefonov.

Leta 1998 je Netscape začel s projektom, da pripravi konkurenčni brskalnik z uporabo modela odprtokodne programske opreme. Ta brskalnik se je sčasoma razvil v Firefox.

Applov Safari je svojo prvo beta različico izdal januarja 2003. Do julija 2009 je dosegel prevladujoč delež uporabe na Applovih operacijskih sistemih. Njegov izvajalni sistem, ki se imenuje WebKit, se prav tako lahko izvaja tudi v standardnih brskalnikih različnih platform mobilnih telefonov, vključno z Android, Nokia S60 in Palm WebOS.

Zadnji večji spletni brskalnik, ki med drugim bazira na WebKit-u, je Googlov Chrome, ki se je trgu spletnih brskalnikov prvič pojavil septembra 2008.

29. julija 2015 je Microsoft izdal nov spletni brskalnik Microsoft Edge, ki je nadomestil Internet Explorer katerega število uporabnikov je bilo vsako leto manjše.

Značilnosti spletnih brskalnikov

Spletni brskalniki so v razponu od najenostavnejših prikazovalnikov besedila, ki podpirajo le začetne verzije HTML-ja in imajo minimalno razvite uporabniške vmesnike, do brskalnikov z bogatimi uporabniškimi vmesniki, ki podpirajo številne protokole in formate datotek. Spletni brskalniki so sprva podpirali le zelo preproste različice HTML-ja. Hiter razvoj lastniških spletnih brskalnikov je privedel do razvoja nestandardnih različic HTML, ki je vodil do težav s prikazovanjem spletnih strani. Sodobni spletni brskalniki tako podpirajo kombinacijo standardnih in novejših XHTML in HTML5 standardov, ki bi se naj enako prikazovali na vseh spletnih brskalnikih.

Spletna stran

Spletna stran (angl. Web page) je v računalništvu dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže spletni brskalnik. Na spletni strani so lahko različne vsebine: besedilo, slike, povezave, zvočni in video posnetki, programi. Jezik za opis spletnih strani je HTML.

Spletišče

Spletišče (tudi spletno mesto) je več spletnih strani in drugih vsebin, povezanih v celoto preko enotnega URL-ja. Spletišče je nameščeno na enem ali več spletnih strežnikov in dostopno preko interneta s protokolom HTTP.

Spletni naslov (URL)

Spletni naslov (angl. Uniform Resource Locator) enolično opiše mesto na spletu, kjer je shranjen spletni sestavek. Sestavljen je iz treh delov ki opisujejo protokol, gostitelja in pot do sestavka.

Protokol je najbolj pogosto HTTP oziroma njegova varna različica HTTPS, uporabljamo pa lahko tudi druge protokole.

Gostitelj je ime strežnika na internetu, ki gosti spletno stran (npr. nsa-splet.si, www.arnes.si). Pot do sestavka je relativna pot od korenskega imenika spletnega strežnika do sestavka. Tako npr. pot splet/splet-uvod-01.php pomeni, da se datoteka splet-uvod-01.php nahaja v mapi splet na spletnem strežniku.

http://nsa-splet.si/splet/splet-uvod-01.php

Spletni strežnik

Vsebuje spletne sestavke, ki sestavljajo neko spletno stran. Njegova naloga je sprejemati zahteve, ki jih pošiljajo brskalniki prek interneta. Brskalniki navadno od strežnika zahtevajo spletno stran in strežnik bodisi vrne zahtevano spletno stran ali pa odgovori, da ta ni na voljo.

Domena

Domena je del spletnega naslova in predstavlja unikaten naslov preko katerega uporabniki dostopajo do spletne strani. Vsaka domena je unikatna. Registracija dveh identičnih domen ni možna, zato je potrebno pred registracijo nove domene preveriti ali je naslov oziroma ime želene domene še na voljo in ni bila registrirana s strani drugega uporabnika ali podjetja.

Razpoložljivost domene lahko preverimo na spletnem naslovu www.preveri.si.

HTML

HTML je označevalni jezik za opis spletnega sestavka. Vsebuje oznake, s katerimi opišemo posamezne dele sestavka in do neke mere tudi njegovo oblikovanje.

XML

XML (ang. eXtensible Markup Language) - je jezik za opis podatkov. Z njim opišemo, kaj pomeni nek podatek, kakšna je vrsta podatka in kakšna je njegova vrednost. XML je preprost računalniški jezik podoben HTML-ju, da pa se ga tudi razširiti, saj ima namreč to možnost, da si lahko sami izmislimo imena oznak (angl. Tag). Zelo je uporaben za komunikacije, saj ima preprosto in pregledno zgradbo. XML je razdeljen na 3 dele:

  • podatkovni - vanj shranimo podatke s poljubnimi oznakami
  • deklarativni - skrbi za to, da pri dodajanju novih podatkov vidimo kaj predstavlja oznaka
  • predstavitveni - z njim oblikujemo izpis podatkov

Razvijalci XML povečujejo vsebino tega jezika in s tem njegovih standardov tehnologije, ki vsebujejo podatke, ki se jih da enostavno preoblikovati in zamenjati v neenakih sistemih.

XML primer:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<novica>
  <za>Janez</za>
  <od>Mojca</od>
  <naslov>Opomnik</naslov>
  <vsebina>Ne pozabi na petek zvečer!</vsebina>
</novica>

CSS

CSS je tehnologija za učinkovito oblikovanje spletnih sestavkov, pri kateri je oblikovanje ločeno od vsebine.