Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Izdelava spletišča

Pri izdelavi spletišča moramo biti pozorni na več elementov, ki vplivajo na končno izdelano spletno stran. Kar nekaj elementov bistveno pripomore k izdelavi dobrega spletišča:

  • oblikovna podoba
  • vsebina
  • tehnologija
  • interaktivnost
  • navigacija
  • uporabnost
  • marketinški vidik

Proces izdelave spletnih strani zajema več korakov, ki so med seboj odvisni:

Načrtovanje spletišča

S kakovostnim načrtovanjem ustvarimo učinkovito in uspešno spletišče. Glede na želje in potrebe postavimo cilje in namen spletišča (predstavitveno, prodajno, zabavno, izobraževalno, itd.). Določimo primerna spletna orodja za doseganje ciljev in pripravimo najustreznejšo rešitev.

Oblikovanje

Odvisno od namena in uporabe spletišča pripravimo najprimernejši dizajn. Skladno z željami določimo in prilagodimo grafično obliko in celostno grafično podobo. Pri pripravi dizajna poskrbimo za ustrezno razporeditev elementov na spletni strani, zato da se doseže interaktivna in prijetna uporabniška izkušnja. Uporabnost in hiter dostop do želenih informacij poskrbita za vračanje uporabnikov na spletišče.

Priprava vsebine

Vsebina je ključ do učinkovite spletne strani. Pripravimo potrebno gradivo, ki bo vključeno v spletne strani: besedila, slike, fotografije, animacije, audio in video posnetke...

Izdelava in testiranje spletišča

Spletišče izdelamo z uporabo sodobnih tehnologij, s čimer dosežemo dolgo življenjsko dobo spletišča in njegovo zanimivost. Spletišče izdelamo modularno, kar omogoča preprosto spreminjanje in nadgrajevanje. Med procesom in na koncu izdelave s preizkusom poskrbimo za enak prikaz v vseh spletnih brskalnikih in pri odzivnem dizajnu za učinkovit prikaz na različnih napravah.

Optimizacija spletišča

Ugotovimo ključne besede za spletišče. Vsebino strani prilagodimo na iskalniku prijazen način in s pomočjo tega dosežemo višje rangiranje. Optimizacija spletnih strani SEO (angl. Search Engine Optimization) obsega: ustrezno strukturo spletnih strani, delujoče povezave, prave ključne besede, ustrezni naslovi in vsebina.

Drugi pomemben del je optimizacija, ki se dogaja izven spletišča. Večinoma gre za ustvarjanje povezav iz spletnih strani in socialnih omrežij, ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo in imajo iz Googlovega stališča visoko avtoriteto. Zadetki za določen iskalni niz se v iskalnikih vseskozi spreminjajo, saj se pojavljajo nove spletne strani, obstoječe pa se sproti posodabljajo. Spletni iskalniki se med seboj razlikujejo glede pravil optimizacije in tako so na različnih iskalnikih drugačni tudi rezultati želenega iskalnega niza.

Objava spletišča

Spletišče prenesemo na javni strežnik in ga vpišemo v spletne iskalnike, kot so Google, Bing, Najdi.si, Yahoo.com, itd. Pri vpisu skrbno vnesemo vse podatke za ustrezno pojavljanje v iskalnikih.