Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

1. vaja: Vključitev JavaScript v HTML

Spoznali bomo
  • Kako v kodo HTML vključimo kodo JavaScript
  • Kako v HTML dokument vključimo kodo JavaScript v zunanji datoteki
  • Kako s klikom na gumb zaženemo kodo JavaScript

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 1vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS. Koda HTML obrazca in CSS oblika sta priloženi v gradivu.

V dokument vključi kodo JavaScript tako, da bo test pravilno izračunal rezultate! Pri tem:

Koda JavaScript
  • JavaScript kodo izračuna vključi v oznako script v HTML (datoteka v gradivu: vJS-01-js-izracun-testa.txt )
  • JavaScript kodo odgovorov vključi kot zunanjo datoteko (datoteka v gradivu: vJS-01-js-odgovori.txt )
  • JavaScript izvedemo s klikom na gumb Preveri pravilnost odgovorov!, kjer z ukazom onclick="izracunajRezultat(this.form)" sprožimo dogodek
Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 1.vaje: Test

Slika 1.vaje: Test z rezultati