Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

8. vaja: Funkcije v JavaScriptu

Spoznali bomo
  • Kako v JavaScriptu uporabimo funkcije

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 8vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • Funkcija prebere vrednosti vnosnih polj, pretvori stringe v števila in izračuna vsoto vnesenih števil
  • Klik na gumb Izračunaj izpiše rezultat
Sliki spletne strani v brskalniku
Slika 8.vaje: Funkcije

Slika 8.vaje: Funkcije - izračunano