Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

21. vaja: Žrebanje LOTO

Spoznali bomo
 • Lastnosti in metode za delo s števili v JavaScriptu
 • Lastnosti in metode, ki so v pomoč pri računanju v JavaScriptu
 • Objekt razreda Array, ki v JavaScriptu predstavlja tabelo vrednosti, ki so lahko različnih tipov

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnji sliki in jo poimenuj 21vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

V stran naj bo vključen obrazec za žreb števil Lota. Obrazec naj vsebuje spustni seznam, ki naj določa, koliko števil naj program zgenerira. V spustnem seznamu naj bodo števila od 1 do 10, privzeta vrednost pa naj bo 7. Obrazec naj vsebuje tudi vnosno polje, v katerega vpišemo zgornjo mejo žrebanih števil, privzeta vrednost pa je 39. Gumb obrazca Izžrebaj številke naj kliče kodo JavaScript, ki bo:

Koda JavaScript
 • S funkcijo omogoči delovanje žrebanja števil tako, da bo:
  • Ugotovila katero število je bilo izbrano v padajočem seznamu
  • Prebrala zgornjo mejo žrebanja števil, pri čemer naj hkrati preveri, če je zgornja meja žrebanja večja od števila žrebanih števil, saj pravila lota določajo, da se izžrebana števila ne smejo ponoviti. Če pogoj ni izpolnjen naj se izpiše opozorilo, hkrati pa naj se zgornja meja nastavi na najmanjšo možno. (Na primer, če izberemo žreb med 7 števili, v zgornjo mejo pa vpišemo število 6, se nam bo izpisalo opozorilo za povačanje in zgornja meja se bo nastavila na 7.)
  • z zanko naključno žrebala števila in preverila, da so izžrebana števila različna
  • izžrebana števila izpisala v tabelo

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 21.vaje: Žrebanje Lota

Slika spletne strani po kliku gumba Izžrebaj številke:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 21.vaje: Žrebanje Lota po kliku na gumb 'Izžrebaj številke'