Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

20. vaja: Izračun starosti

Spoznali bomo
 • Objekt razreda Date, ki omogoča delo z datumi v JavaScriptu
 • Metode objekta Date, ki omogočajo pridobitev ali nastavitev leta, meseca, dneva, ure, minute, sekunde ali milisekunde v JavaScriptu

Sestavi spletno stran, ki jo prikazujeta spodnji sliki in jo poimenuj 20vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
 • Prebere vrednosti datuma rojstva v poljih za izbiranje
 • Klik na gumb Izračunaj izračuna starost glede na vnesene vrednosti pri čemer naj rezultat izpiše v obliki: 15 let, 10 mesecev in 11 dni
 • V tekstovna polja izpiše tudi naslednje podatke:
  • starost v mesecih
  • starost v dnevih
  • starost v urah
  • starost v minutah
  • število dni do naslednjega rojstnega dneva

Pri izračunu vneseno starost primerjaj s trenutnim časom. Ne pozabi na prestopna leta!


Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 20.vaje: Izračun starosti

Slika spletne strani po kliku gumba Izračun:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 20.vaje: Izračun starosti po kliku gumba 'Izračun'