Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

30. vaja: jQuery

Spoznali bomo
  • Knjižnico jQuery z JavaScript funkcijami, ki omogočajo izbiro in manipulacijo HTML elementov ter dogodkov na spletni strani, premikanje po HTML DOM modelu in manipulacijo z njegovimi objekti, manipulacijo z elementi jezika CSS, uporabo že pripravljenih efektov in animacij, asinhrono komunikacijo med odjemalcem in strežnikom (AJAX) in različna druga podporna orodja

Sestavi spletno stran in jo poimenuj 30vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS in naj ima vključeno knjižnico jQuery.

Vsebina in oblika spletne strani sta poljubni.

Spletna stran naj ima uporabljene najmanj tri funkcije knjižnice jQuery.